TRUC'S HOUSE

TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE
TRUC'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Trúc
Địa điểm xây dựng:Quận 9
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại