MR NGOC'S VILLAS

MR NGOC'S VILLAS
MR NGOC'S VILLAS
MR NGOC'S VILLAS

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chú Ngọc
Địa điểm xây dựng:Gò Vấp
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại