MR HAI'S VILLAS

MR HAI'S VILLAS
MR HAI'S VILLAS

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chú Hải
Địa điểm xây dựng:Quận 7
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại