HOANG'S HOUSE

HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE
HOANG'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Hoàng, Chị Hiểu
Địa điểm xây dựng:Quận Bình Tân
Diện tích xây dựng:4x14m
Công năng:1 trệt, 2 lầu, 1 tum
Năm hoàn thành:2019

< Trở lại