GIAU'S HOUSE

GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE
GIAU'S HOUSE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Giàu
Địa điểm xây dựng:Quận 11
Diện tích xây dựng: 
Qui mô xây dựng: 
Năm hoàn thành: 

< Trở lại