Nhà Cô Vân - Long Thành

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Cô Vân
Địa điểm xây dựng: Long Thành - Đồng Nai.
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại