Nhà Cô Năm - Quận thủ Đức

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Cô Năm
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, TPHCM.
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại