Nhà Chú Thanh - Quận Bình Tân

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chú Thanh
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, TPHCM.
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại