Nhà Chú Sơn - Quận Tân Bình

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chú Sơn
Địa điểm xây dựng: Tân Bình, TPHCM. 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại