Nhà Chú Khoa - Quận Thủ Đức

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Chú Khoa
Địa điểm xây dựng: Thủ Đức, TPHCM. 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại