Nhà Chị Ly - Bình Chánh

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Ly
Địa điểm xây dựng: Bình Chánh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại