Nhà Lan Anh - Quận 9

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Lan Anh
Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại