Nhà Anh Túc - Bình Chánh

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Túc
Địa điểm xây dựng: Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại