Nhà Anh Phước - Bình Dương

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Phước
Địa điểm xây dựng: Bình Dương
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại