Nhà Anh Long - Biên Hòa

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Long
Địa điểm xây dựng: Biên Hòa
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại