Nhà Anh Hội - Tuy Hòa

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Hội
Địa điểm xây dựng: Tuy Hòa, Phú Yên.
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại