Nhà Anh Hội - Phú Yên

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Hội
Địa điểm xây dựng: Phú Yên 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại