Nhà Anh Dưong - Quận 7

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Dương
Địa điểm xây dựng: Quận 7, TPHCM.
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại