Nhà anh Đạt - Quận 12

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Đạt - Quận 12
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại