Nhà Anh Công - Tây Ninh

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Anh Công
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh 
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

 

< Trở lại