Chị Trang - Thủ Đức

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Chị Trang
Địa điểm xây dựng: Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại